Macska (az) intenzíven …

2019. június 5.

A MÁOK Fővárosi Szervezete konferenciája

2019. május 25., ÁOTE Tolnay Sándor terem

 

Napjainkban a kedvtelésből tartott társállatok körében a macska a legnépszerűbb, létszáma meghaladja a kutyákét. Az állatorvosi praxisokban azonban sem a vizitek száma, sem az árbevétel nem követi (általában) ezt a tendenciát.” – Idézzük Csúz Andrea kolléganőt.

Számos ok feltárása történt a konferencián … Azonban nekünk állatorvosoknak is mélyebb szakmaisággal kell hozzáállnunk a macskákhoz! Ez volt a konferencia megrendezésének oka és célja is egyben. A neves előadókat 131 fős hallgatóság várta, – a résztvevők harmada vidéki kolléga volt és eljött négy egyetemi hallgató is. Pintér Zsolt fővárosi elnök szívélyes és a témát felemelő bevezetője után Kapiller Zoltán István fővárosi TOB elnök nyitotta meg a konferenciát. Tájékoztatta a hallgatóságot arról, hogy a Kamara Fővárosi Tagozatának vezetősége fontosnak tartja azt, hogy a szervezetünk szolgáltató jellegű is legyen, ezért évről évre, május utolsó szombatján (következő: 2020.05.30.) tradicionálisan ingyenes részvételű konferenciát szervez, melyekhez mecénás szponzorokat várnak.

Tájékoztatta a résztvevőket, hogy az ebédszünet előtt kisorsolásra kerül egy tombola nyeremény. A megnyitó után Kopócsi Andreának, mint az első előadás blokk levezető elnökének átadva a szót megkezdődtek az előadások. Biró Péter Gábor, A macska leggyakoribb parazitás fertőzései című előadásában a tőle már megszokott lendületes, igen szellemes, viccesen illusztrált stílusban számolt be régi vesszőparipájáról: a parazitológiai vizsgálatokról, azok lehetséges és várható eredményeiről macskán. Bemutatta, hogy milyen, viszonylag kis anyagi ráfordítás szükséges egy igen korrekt, a parazitológiai vizsgálatok teljességét megvalósító berendezés létrehozásához. Mindezek segítségével gyorsan, látványosan képes


Telt ház a Tolnay-teremben: az előre regisztrált 120 fővel szemben 131-en jöttek el – a résztvevők harmada vidéki kolléga volt
 

bemutatni a tulajdonosnak is az eredményt, mely praxisszervezési okokból sem elhanyagolható tény, amellett a féreghatók és a parazitás fertőzések megelőzésére szolgáló készítmények vásárlása mind a praxishoz köti ezután a pácienst. Hallhattuk és láthattuk, milyen szakszerűek, precízek, és anyagilag is eredményesek ezek a vizsgálatok! Öregbíró feldobta a hallgatóság hangulatát, s ezt követően már a macska lélek megismeréséért figyelt tovább a hallgatóság.

Csúz Andrea, A „macska nem kutya” – Bepillantás az etológiájába, néhány viselkedésprobléma, a macskabarát praxis című előadásában kiemelte: Napjainkban a kedvtelésből tartott társállatok körében a macska a legnépszerűbb, létszáma meghaladja a kutyákét. Az állatorvosi praxisokban azonban sem a vizitek száma, sem az árbevétel nem követi (általában) ezt a tendenciát. Ennek a legfőbb akadálya, hogy a macskák – viselkedésük, szokásaik, etológiájuk alapján – nehezen viselik az utazást, a vizsgálatot. A tulajdonos és az állat is jelentős stressznek van kitéve egy-egy vizit alkalmával. Megismerve a macska természetét sokkal vonzóbbá tehetjük a praxisunkat a cica-páciensek számára. Előadásában néhány alapvető viselkedési különbséget ismertetett, melyek a kutyákétól teljesen eltérőek. Gyakorlati tanácsokat is adott, amivel mindenkinek – az állatorvosoknak, a gazdiknak és a macskáknak is – könnyebbé tehetjük a befogást, a szállítást, a vizsgálatokat és a beavatkozásokat. Az érdekes kutya - macska különbségek ismertetése után egyetemünk oktatói közül érkezett következő előadónk.

Arany-Tóth Attila, A traumás macska hasüregi és mellűri radiológiája című előadásában rendkívül jó előadóként, mondanivalóját precíz, szabatos fogalmazásban az aktuális szakmai újdonságokat is ismertette. A radiológia finomságairól épp úgy, mint a fontosabb kórképekről, a lehetséges traumás elváltozásokról is beszélt az előadásában. Attila klinikus szakember is, ezért nemcsak radiológusként tárgyalta a gyakori traumás következményeket, hanem azok klinikai hatására, az állat életére, ill. az azonnali vagy későbbi ellátás szükségességére is utalásokat fogalmazott meg. Fontos tudnivalókkal

lettünk gazdagabbak a PTX (pneumothorax), és a hasűri folyadékgyülemek megítélésének tekintetében. Rádöbbentett többek között arra, milyen alaposan érdemes tanulmányozni a már elkészült röntgenfelvételt, hogy a kontraszt esetleges módosításával, vagy egyes részek kinagyításával milyen újabb finom struktúrák rajzolatai hozhatók elő egy esetleges elváltozás biztosabb meghatározásának érdekében. A kávészünetben már az első három előadás komoly beszélgetéseket generált a résztvevők széles körében. A büfében történt felfrissülés után a hallgatóság nagy figyelemmel várta egyetemünk másik oktatóját …

Bánfi András üléselnök konferálta fel a következő blokk előadóit. Dunay Miklós Pál, Macskák szájüregi betegségei című előadásában nagyon jól összefoglalta a macska szájüregének lehetséges elváltozásait. Rendet tett a fejünkben a vírusos betegségek tekintetében, a fogágybetegségekkel való kapcsolatokat is bemutatva a szájgyulladás helyeződésének korrekt szakmai nómenklatúrájában. Sok bemutatott eset alapján vezette végig a hallgatóságot a macska szájüregi diagnosztikájának lépésein. Bemutatta a FORL-os esetek gyógymódját, és annak a szükségszerűségét is, hogy adott esetben hogyan tudjuk elmagyarázni a tulajdonosnak egy jelentős szájműtét (az összes őrlő fog eltávolításának) szükségességét.


A Fővárosi TOB tagjai (a képen Bánfi András és Kapiller Zoltán István) figyelik az előadásokat

Biró Ferenc, Macska leggyakoribb bakteriális fertőzései című előadása során ő kapta talán ezen a konferencián a legnagyobb feladatot, amit a tőle megszokott precizitással oldott meg. De, nem csak erről volt szó! Előadásában az antibiotikumok Magyarországon történő nagyarányú felhasználását ábrázoló statisztikái mellett bemutatta az EU országainak rezisztencia eredményeit is, ami megdöbbentő volt a hallgatóság számára. Kiderült, hogy a skandináv országok messze vezetnek az antibiotikumok csökkenő, racionalizáló felhasználása tekintetében a közép-kelet európai országok előtt. Svédországban antibiotikum-rendőrséget vezettek be, ügyelve a szakszerű és optimalizált felhasználásra. Ezen része az előadásnak valódi szemléletformáló volt! Mindezen ismeretek drámai elővezetése túllépett az előadástól elvártakon. Úgy gondoljuk, hogy ez a valódi célja egy kollégák számára tartott előadásnak, egy – a témában jól felkészült és hiteles – előadó részéről!


Biró Ferenc előadásában az antibiotikumok Magyarországon és az EU-ban történő nagyarányú felhasználását ábrázoló statisztikák elemzésére is kitért


Az ebédszünet előtt a tombola sorsoláson a Fővárosi Szervezet Prof. Dr. Sandra Sándor kétkötetes Lágylézer- terápia című kötetét és a Safe Laser Trade Kft. ajándékát Horváth Gábor (pcs: 4275), a Pannon Szervezet tagja nyerte.

A konferencia harmadik előadás blokkjának ülés levezető elnöke, Bánfi András megnyitotta a délutáni programot. Kapiller Zoltán István, A traumás macska lézeres utókezelése című előadásának bevezetőjében a fénygyógyászat történelme hangzott el a helioterápiától a lézerfény születéséig. Az orvosi lézerek magyar úttörőinek bemutatása után a lézerfény gyógyító tulajdonságait ismertette meg a hallgatósággal Kapiller doktor, aki az első lézergyógyász (lézersebész és lágylézer terapeuta) állatorvos hazánkban. Az előadása a politraumatizált macska lágylézeres utókezelésének eseti példáival folytatódott. Kollégánk saját és családtagjai életéből vett példákon keresztül is bemutatta a lágylézer technológia használhatóságát és eredményességét. Előadását Szent Elígiusz, az állatorvosok védőszentjének gondolataival zárta. Az előadása a YouTube-on megtekinthető: https://youtu.be/hp6Yzgq3pFo

A konferenciát egyetemünk egy közkedvelt kolleginája zárta két előadásával. Vizi Zsuzsanna, Traumás macska intenzív terápiája és Endokrinológiai vészhelyzetek macskán című két előadása is rendkívüli érdeklődést élvezett. Zsuzsa szintén igen gyakorlott, rutinos előadó, de arra senki sem gondolt, hogy ilyen letisztult, lényegre törő, diagnosztikai és terápiás fontossági pilléreket pontosan bemutató előadással fogja elkápráztatni a hallgatóságot. Őt hallgatva az ember azt érzi, hogy az eddig rutinszerűen alkalmazott eljárás – amit egy traumás macska páciens esetén folytatunk –, csak a „felcser szint”, mert ilyen esetben bizony sok megfontolás és adat birtokában többet és néha mást is meg kellene tennünk, mint amit eddig megszoktunk. A hallgatóság lázasan jegyzetelt az első előadásán. Megértettük, hogy a szakmaiságot tekintve korrekt intenzív terápia milyen aprólékos, időt és folyamatos munkát igénylő, néha teljes embert követelő feladat, melyet bizony nehéz megszervezni egy kis létszámú rendelő keretei között, de nem lehetetlen. A fonalat – azt hiszem – a kollégák az endokrinológiai vészhelyzetek előadásának közepén vesztették el. A sok adat, az azokból fakadó következtetések rétegei és egymásra hatásának bonyolultsága arra késztette a hallgatóságot, hogy teljes csöndben, a jegyzetelést feladva próbálja követni az intenzíves szakember mondandóját. Nagy megnyugvás volt mindenkinek, amikor Zsuzsanna felajánlotta, hogy megosztja az előadás diáit a jelenlévőkkel, mert a sok szám és mértékegység tanulmányozására így több idő adódik. Diajegyzetei akár kapaszkodóként is használhatók az endokrin rendszer hirtelen, adott esetben drámai felborulásának folyamatainál. Mindenesetre jó tudni, hogy egy-egy különlegesen bonyolult, endokrin rendszert érintő eset menedzselésében vannak kiváló szakemberek, akik a segítségünkre tudnak lenni, ha elakadnánk a leletértelmezésben, vagy a megfelelő következtetések levonásában.

 

A konferencia zárásaként Bánfi András megköszönte az előadóknak az elmélyült szakmaiságot és a profi előadásmódban átadott tudást. Köszönte a hallgatóság kitüntető figyelmét is. A Fővárosi TOB (Kapiller Zoltán István elnök, Kopócsi Andrea tag, Bánfi András tag) köszöni a segítséget a technikai lebonyolítást biztosító kolleginának, Kovács Imolának és kollégának, Gubucz Tíbornak. Köszönjük a rendezvényünk konferencia táskájába való ajándékok biztosítását az Alpha-Vet Kft-nek, a Kullancs Bt-nek, a Vetri-Care Kft-nek, a Tolnagro Kft-nek és a Safe Laser Trade Kft-nek. Az idei nagysikerű rendezvény okán jövőre, 2020. május 30-án ismét várjuk a résztvevőket a Fővárosi Szervezet ingyenes konferenciájára.

 

Kopócsi Andrea
MÁOK
Fővárosi Szervezete TOB tagVissza